Změny / Changes


  Takže, zase tahle místnost.

Když vznikla (před dvěma lety), mysleli jsme, že jí bude nejvíc sedět minimalistický styl. Nechtěla jsem ani žádné obrázky na stěny. Myslela jsem, že budou stačit velká okna s výhledem do zahrady a na rybníček. Vlastně i jo. Přes den jsme tu byli všichni rádi, koukat při vaření do zahrady (a na venku si hrající děcka) úplně stačilo. Akorát když den plný práce skončil a nastal čas odpočinku (aneb sbírání sil na den nový), všechny nás to táhlo do staré kuchyně (později užívané jako ložnice pro všech nás pět a před pár měsíci opět předělané na pokoj pro hosty, avšak celou tu dobu a i teď částečně užívanou k vaření - stále je tu jediná trouba, kterou vlastníme). Naše velká místnost (jak nazýváme prostor zachycený na obrázcích) v minimalistickém stylu byla perfektní pro práci, ale ne pro odpočinek.

Takže v průběhu času tu přibyly koberce, knihovna, tabule, Halabalovo křeslo, nějaké košíčky (ač Luboš není úplně jejich příznivcem :)), houpačka a nakonec i stará špajzka z garáže před týdnem natřená nabílo. A voilà! :) Minulý týden jsme se zbavili televize (dostali jsme ji s domečkem), která nás stále lákala do staré kuchyně/ložnice/pokoje pro hosty.

Velká místnost je a bude bez televize. Všechno, na co chceme koukat, je dostupné na internetu. Navíc děti jsou zvyklé poslouchat audio knížky (díky mojí dobré kamarádce Lence, která mi poradila, jak je to naučit). Takže v tuto chvíli nemáme žádný důvod, proč televizi mít.

Zřejmě to nebude poslední verze rozvržení tohoto prostoru :), ale pro tuto chvíli je to přesně to, co potřebujem.


 ***

Now, this everchanging space of ours. 

When it came to be (two years back), we thought minimalistic style would fit it best. We thought the large windows and views of the garden and the pond will do the estetics. Actually, it did and it was pleasure to be around here during the day time. But somehow it didn't appeal to anyone to hang out in here when the day and our daily duties ended. For many months we spent late hours of the day in our old kitchen (later turned bedroom for 5 and several months back turned guest room but still keeping the only oven we own). The main room (as we call the space pictured above) in its minimalist style was perfect for work but not for rest. 

So, with time we added a few rugs, bookcase, blackboard, this old armchair, some baskets (though my husband is not a big fan of them :)), a swing and finally the old larder from garage painted white a week ago. And voilà! :) Last week we got rid of television (old, given to us with the house) that still tempted us to spent evening time in the old kitchen/bedroom/guest room.

The main room is and will be TV free. All we want to watch can be reached via internet. Furthermore kids got used to listen to audio books (thanks to my good friend Lenka who adviced me how to teach them). So at this moment there is no need to have one. 

Most probably it is not the last  version of this space composition. But for now just right.

1 komentář: