Vychovávejte mé děti, prosím / Do care for my kids, pleaseMilá starší paní v kostele, milí pane sousede z vedlejší ulice, milí všichni, kteří jste na mě v posledních týdnech směřovali své stížnosti s chováním mých dětí, prosím Vás pěkně, vychovávejte mé děti.

Pokárejte je, pokud se Vám zdá, že jsou moc hlučné, nebo když pobíhají po restauraci, poučte je, že kytičky z Vaší předzahrádky se netrhají a že se písek na klouzačky nehází. Věřte mi, že tohle všechno z našich rodičovských úst už mockrát slyšely. Že se je vedeme k pokoře, k respektu vůči ostatním i úctě k věcem.

Celé vesnice je třeba, aby vychovala dítě, říká africké přísloví.

A tak Vás prosím, ano, připomínejte jim, co je na světě důležité, právě Vy, kterých se to týká, kteří jste respektuhodní, kteří si oprávněně žádáte dětskou pokoru. My rodiče Vás o takovou pomoc moc prosíme.

Jen Vás ale prosím, dělejte to sami s respektem. Neobracejte se zlostně ani na ně, ani na mě. Neargumentujte tím, že Vaše děti se takto nikdy nechovaly. Nepoužívejte výrazy, které zasáhnou ostře a bolestivě. Díky!


***

Dear elderly woman in the church, dear neighbour, dear you all who have directed your complaints concerning my children's behaviour in the past few weeks, please, do care for my kids.

Remind them if they are too noisy or run around in the restaurant, explain them what they did wrong if they pick flowers from your yard or throw sand on a slide. Believe me that they've heard these things from my mouth too many times. Believe me that I raise them to be meek, respectful and greatful.

It takes the whole village to raise a child, says an African proverb.

And so, yes, I really appreciate when you, those who it concerns and who deserve the respect, remind these little ones what is good and what is not. What they should and shouldn't do. Us parents, we really call for such help.

I only ask you, please, be respectful yourselves. Please, do not turn to me, the mother, with anger. Do not say that your own kids never did things like this. Do not use expressions that are sharp as knife and hurt. Thank you!1 komentář: