Feminism is Freedom 


Poslední dva týdny byly náročný kvůli chřipce, kterou jsme si celá rodina (postupně) předávali. Po několika dnech zavřeni mezi čtyřmi stěnami jsem začala reorganizovat nábytek v obýváku. O víkendu, když už se všem trochu ulevilo, jsme natřeli všechny židle nabílo a stejně tak i starou špajzku z garáže (původně teda ze staré půdy, z níž jsou dnes ložnice). Vše dostalo své nové místo v obýváku (původně zamýšleném jako minimalistickém). O tom více příště. :)

Mezitím jsem vedla živou emailovou diskuzi s celním úřadem kvůli balíčku, který jsem si objednala z Ameriky. Ležel dva týdny někde ve skladě mezi letištěm a naší poštou a nechtěli ho pustit, dokud jsem nepředložila důkazy, že se jedná o tričko a kalendář na rok 2015. Za tuto komunikaci plus clo jsem zaplatila víc než byla cena produktů samotných (a fakt by mě zajímalo, jestli je toto po zavedení cla každodenní realita nebo jestli jsem prostě něco udělala špatně). To tričko nosím už týden vkuse (neptejte se, jak vypadá, vezmete-li v úvahu těch šest malých ručiček, které po něm pořád šmatlají) a pračce se mi ho vůbec nechce vydat.

Moc se mi líbí ten nápis a vlastně velmi přesně vystihuje mou zkušenost posledních několika let. Ano, vybrala jsem si být doma s dětmi. Ačkoli nějakou malou práci mám, děti mám a kvůli kariéře svého může ještě dlouho budu mít na prvním místě. Vím to a taky to přijímám. Feministické hnutí 20.století mi vybojovalo možnost budovat kariéru při dětech, ale i možnost být s dětmi doma. Je to moje ženské právo. A ani trochu to nezavání podřazeností. ***


The last two weeks has been pretty harsh due to the whole family (one after another) having flu virus. After several days without any getting outside I started rearranging furniture in the living room. During the weekend, when everyone was feeling a bit better, we painted all chairs shiny white. And an old larder found in the attic of our house (and when attic turned our current bedrooms moved to garage), too. All now happily resting in our (originally thought to be clutter free) living room. (All about it in the next post.) :)

In the meantime I had a vivid email communication with customs office about a package ordered from the USA. It was stuck somewhere between Prague airport and our post office for two weeks before I proofed there was this little T-shirt and a calendar for 2015. For this communication plus the toll I paid more than the actual price of the product (wondering if this is everyday reality now in CZ after toll duty has been placed on all deliveries from the outside). I've been wearing the T-shirt a week in a row now (don't ask how it looks considering all those six little hands on me all the time) and still have trouble to put it on a wash. 

I actually love the message it holds and somehow it is accurate for all I have been through all these past years. Yes, I have chosen to be home with kids. Even though I got some job my kids are and (due to my husband's career) for a long time will be first. I know it and I accept it. The 20th century feminist movement fought me the right to pursue career as well as be home with kids. It is my right as a woman. And it doesn't feel submisive at all. 

Katapult / Catapult


Prší, tak jsme si vyrobili katapulty. Děcka strávily dobrou půlhodinku střílením kostiček lega na cíl.

It's raining, so we made these silly little catapults. Kids spent about half an hour shooting lego bricks on target. 
 

 


Vlastnoručně vyrobené hračky mají pořád největší úspěch.

Self-made toys still make the best play. 

V rejži / In riceO smyslové hře (sensory play) jsem se poprvé dočetla na blogu Sew Liberated. Zaujalo mě, jak Meg zapojuje prostřednictvím těchto aktivit všechny své (tři) děti (stejného věku jako naše). Máloco, co vymyslím, je vhodné pro všechny tři. Smyslová hra, myslím, je součástí Montessori pedagogiky, nejsem si ale jistá, moc dobře Montessori neznám. Docela dlouho jsem se jí bránila, hlavně kvůli bordelu, který k ní neodmyslitelně patří. Ale pak to přišlo nějak samo. :)

I first read about sensory play on the Sew Liberated blog. I liked the idea of all three kids getting involved in one common activity as Meg does it with her offspring (three kids of the same age as ours). Only very few activities I offen come up with are suitable for all three. Sensory play is. I guess it is part of Montessori (not sure, I don't know Montessori well). For some time I resisted (especially because of the mess that invevitably goes with it). But then I just gave it a go. :)


Mycí session, co se zvrhla.  Cleaning session turned sensory play.Osm sáčků rýže a ikea box. Eight packs of rice in Ikea box.

 Spokojený mrňous. Happily occupied little one.

Spokojené trio. Happily involved all three.

Poklady z garáže / Bits and pieces from the garage


Vlastníme tuhle úžasnou garáž, černou díru, která hodně pojme, ale i hodně věcí vydá. Některé aktuálně v procesu renovace, některé již v denním užívání, některé stále neumístěné.

We own this garage of ours, a black hole that can hold a lot of stuff as well as give wonderful things. Some of them just being renovated, some being used on every day basis, some still waiting to be used again (after decades of wainting).

 


P.S. Ta poslední bandaska je velký objev posledních měsíců. Obsahuje špachličky (lékařské) se jmény našich blízkých, za které se před obědem a večeří modlíme. Losují děti. Většinou se chtějí modlit jeden za druhého nebo za nás rodiče. Mají to jako hru, ale učí je to nesledovat jen svoje zájmy.

The can in the last picture is a great invention of last couple of months. It holds sticks (medical) with names of our closest family and friends for whom we pray before every meal. Children choose. Mostly they want to pray for one another or for us parents. For them it is a game but in fact it teaches them to move focus from their own wishes on needs of others. 


Koníčky / Passions

Anežčin největší současný koníček. My daughter's greatest passion of these days.
Dokud se vyšívalo růžovou, bavilo ji i toto. Also her favourite activity - until we ran out of pink.


***
  
Práce s nožem (a dědou) vede. Working with knife (and grandpa) rules.
Hra na kováře. Playing blacksmith.

 
***

Ale lezecí, klouzací... But climbing, sliding...

...a nejnovější ťapací vášně tohoto písklete baví nás všechny. ...and brand new walking passions of this little pea make us all amused.

***A čím se poslední dobou bavíte vy? And what are your passions of late?


Makings & doings / Dělání, dělání...

   

 

...jako třeba kovotepání / like ironmongery


... venkovní vaření/ outdoor cooking


...a malování / and painting,...futrování lahodných přebytků pražského maratonu/ stuffing bellies with tasty remains from Prague Marathon,


...psaní/ writing


...či mimiňácké bragrování/ and baby excavation,


...to víkend doma vždycky zachrání/ always save family weekends home.P.S. Zkusím teď nějakou dobu psát dvojjazyčně, ať z toho taky něco mají naši zahraniční kamarádi. / I'll try to write my posts bilingual for some time to amuse not only our Czech speaking friends but also those from abroad.