www.jeziskovavnoucata.cz


Ježíškova vnoučata, projekt Českého rozhlasu na obdarovávání obyvatel domovů pro seniory, kteří nedostali dárek k Vánocům celé roky. Ježíškovým vnoučetem se stane každý, kdo se zaváže splnit konkrétní přání konkrétního seniora.

My do toho jdem.





Z webu Ježíškova vnoučata:

Ježíškova vnoučata vznikla na podzim roku 2016 na dvorku Českého rozhlasu v Jihlavě. Novinářka Olga Štrejbarová si při jednom svém natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Nápad byl na světě.
„Zeptala jsem se jednou ředitele domova, jestli se stává, že by lidé nosili vánoční dárky seniorům, jako nosí například dětem v dětských domovech. Usmál se a řekl, že nic takového se mu nikdy nestalo. To zrodilo nápad, který díky nadšení lidí spustil lavinu, co se na své cestě dál nabaluje,“ vzpomíná Olga.


Dárce se zaregistruje na www.jeziskovavnoucata.cz, do databáze vkládá svoje jméno, příjmení, telefonní číslo a platnou e-mailovou adresu. Registrace je dokončena klikem na ověřovací e-mail, který dárce dostane na svoji adresu. Údaje v databázi nejsou viditelné a přístup k nim má pouze malý okruh organizátorů.
Dárce poté může vybírat, které přání nebo věcný dar seniorovi splní nebo poskytne. Poté, co se rozhodne a svoji volbu potvrdí zmáčknutím tlačítka „Odeslat“, jsou jeho registrované údaje automaticky odeslány pověřenému pracovníkovi příslušného domova. Ten se mu bezprostředně telefonicky nebo přes e-mailovou adresu ozve, aby domluvil předání konkrétního daru nebo splnění přání.
V případě, že si v systému dárce vybere přání nebo věcný dar, je tento označen jako zarezervovaný. Dárce má pak 7 dní na poslání nebo předání daru a 9 dní na splnění přání nebo na domluvu, kdy bude splněno. V případě, že byl dar doručen, přání splněno nebo přesně domluven termín jeho splnění, označí pracovník domova tuto skutečnost v databázi a přání se přesune do kategorie splněných. Pokud k předání daru nebo splnění přání v termínu nedojde, je přání nebo dar znovu v databázi označen jako volný.

Registrace dárců zatím není spuštěna, ale každým dnem tak stane.


https://www.facebook.com/jeziskovavnoucata/

www.jeziskovavnoucata.cz

 

3 komentáře: